Om Lotin Företaget

LO Lundgren i Nässjö AB är ett Småländskt helägt familjeföretag som startades 1987 och var då inriktat på reparationer och produktutveckling senare följde en period med import och försäljning av produkter från USA och Polen. 1992 påbörjades arbetet med att ta fram djurfällor som skulle vara användarvänliga och hålla hög kvalitet, för detta arbete har företagets samarbetspartner varit Ljungsarps verkstads AB sedan starten.

Företaget har genom åren varit involverat i ett flertal utvecklings projekt där vi ingått som tekniskt bollplank, vi har bred kunskap inom småskalig energiproduktion och har utvecklat ett flertal egna produkter inom sol vatten och gengas. Företaget har i dagsläget fyra godkända patent runt de egna produkterna, och ytterligare ett flertal patent där vi ingått som teknisk support vid utveckling av olika produkter.

Eftersom vi är ett litet Småländskt familjeföretag vill vi inte lägga tid på reklamationer och klagomål, därför har vår policy varit att våra produkter skall hålla hög kvalitet och vara de bästa på marknaden. Gamla kunder som återkommer ska vara nöjda med det vi levererat tidigare, och kontaktar oss för att de behöver något mer i sortimentet. Företagets verksamhet bedrivs i egna lokaler på ca 1500 kvm i Fredriksdal utanför Nässjö. Under 2008 tillkom solvärmepaneler som en ny produkt i sortimentet, tillverkningen av dessa är utrymmeskrävande vilket påskyndar en tilltänkt utbyggnad av produktionslokalerna.