Leverantörer

Vi har sedan starten varit noga med att inte ha några mellanhänder i leverantörsleden utan köper allt från den tillverkande fabriken, detta medför att vi kan leverera högsta kvallitet till ett rimligt pris utan fördyrande mellanhänder.

Vårt måtto är inte att vara billigast i branschen utan det är att ha de bästa produkterna på marknaden. För att kunna leva upp till detta besöker vi alla leverantörer regelbundet och har en löpande dialog i kvalitetsfrågor.
Alla ingående plast / silikon och aluminium detaljer är också konstruerade av L-O Lundgren själv och samtliga verktyg i Kina ägs av LO Lundgren AB. Orsaken till att vi valt att producera i egna verktyg är insikten om att Kinesiskt kvalitets och hållfasthetstänkande stämmer dåligt med vad vi är vana vid i Europa, därför köps alla ingående detaljer in i Kina men slutmonteras i vår egna fabrik i Fredriksdal utanför Nässjö.