Vår Plast/silikon leverantör
Vår leverantör av plast och silikon detaljer expanderar så det knakar i väggarna. På ett drygt år har de ökat sin produktionskapacitet till det tredubbla, företaget är i dag en av de större leverantörerna av plastdetaljer för solpanelstillverkning. Deras verkmästare Mr Wu är firmans hustomte och fixare han har hjälpt oss i många sammanhang under utvecklingsarbetet. Mr Wu är också en av de få som gjort Kinesisk värnpliktstjänst och det genomsyrar hela företaget, det är snyggt och prydligt i lokalerna och de har en ordning som är lite utöver det vanliga.